Mød os

Vi afholder kurser og deltager ofte på konferencer, workshops eller andre events. Se her, hvor du kan møde os

Kurser & Workshops

Data på tværs giver nye muligheder

Grafdage 2020. På WSPs grafdage 7.8.10 holder CEO Morten Revsbæk oplæg om de mange muligheder ved at koble data på tværs. Læs mere om grafdage og programmet her

SCALGO Live fra A-Z

Du vil i løbet af kurset blive guidet igennem øvelser i alle afkroge af SCALGO Live, få lejlighed til at arbejde med egne projekter under vejledning, og få mulighed for at netværke med andre SCALGO Live brugere.

Sprog: Dansk

Deltagelse er gratis

Sted: Aabogade 40D, Aarhus

Tilmelding: signe@scalgo.com

Webinarer (gratis)

Robust vandhåndtering i den fysiske planlægning

Med dette temamøde sætter Danske Landskabsarkiteketer og SCALGO fokus på det øgede fokus på regnvandshåndtering og klimatilpasning i udviklingen af vores byer. De beslutninger der træffes i de tidlige planprocesser er ofte helt afgørende for at sikre en robust og klimatilpasset udvikling af vores byer. På temamødet er målet at inspirere med metoder, værktøjer og konkrete erfaringer fra projekter. Se Program.

Tilmeld
Kom godt i gang med SCALGO Live

Få overblik over muligheder og analyser i SCALGO Live

Tilmeld
Kom godt i gang med SCALGO Live II

Få en introduktion til at lave dine egne analyser i SCALGO Live - hvad sker der f.eks. når du placerer et dige eller et bassin?

Tilmeld
Regn & afstrømning

Hjalte Jomo Danielsen Sørup, DTU gør os klogere på regn med særligt fokus på, hvordan man kommer fra avancerede statistiske modelleringer af regn til mere simple beskrivelser, der kan benyttes i f.eks. SCALGO Live.
Kristoffer Tønder Nielsen, Envidan fortæller om den nyeste viden om afstrømning fra byens grønne områder med afsæt i sit PhD-projekt, der blandt andet inkluderede omfattende feltforsøg
Signe Barnes, SCALGO afrunder mødet med at perspektiverer de to indlæg i kontekst af SCALGO Live. Hvordan kan vi i praksis bruge erfaringerne, når vi arbejder med skybrudsanalyser i SCALGO Live?

Tilmeld
Komplekse projekter og metoder

Vi sætter rammen for erfaringsudveksling på tværs af landegrænser. Vi skal se på komplekse projekter og hvordan rammen for det muliges kunst skubbes i SCALGO Live. Webinaret er internationalt med deltagelse fra Finland, Norge, Sverige, UK og Denmark.Mødet faciliteres af Helena Ästrøm og er målrettet erfarne brugere, men alle er selvfølgelig velkomne.

OBS: Webinaret afholdes på engelsk

Tilmeld
Nyt i SCALGO Live Efterår 2020

Bliv opdateret på de nye muligheder, der kommer i SCALGO Live i løbet af efteråret. Uden at afsløre for meget kan I f.eks. regne med at kunne lave et nyt bassin eller et nyt landskab med brug af højdekurver eller få bestemt befæstelsesgraden for et vandopland baseret på det nyeste ortofoto.

Tilmeld
Webinar Archive