Mød os

Vi afholder kurser og deltager ofte på konferencer, workshops eller andre events. Se her, hvor du kan møde os

Events & Workshops

Ons. apr. 22 - 10:00

SCALGO Live fra A-Z

Du vil i løbet af kursets 5 timer blive guidet igennem øvelser i alle afkroge af SCALGO Live, få lejlighed til at arbejde med egne projekter under vejledning, og få mulighed for at netværke med andre SCALGO Live brugere.

Sprog: Dansk

Deltagelse er gratis

Sted: BLOX, Bryghuspladsen 8, København K

Tilmelding: signe@scalgo.com


Webinarer (gratis)

Tor. apr. 2 - 10:00

Klimatilpasset lokalplanlægning

Vi guider jer gennem metoder og muligheder samt tips og tricks til hvordan SCALGO Live kan bruges som støtte i en klimatilpasset lokalplanlægning. Malene Billeskov fra Geopartner fortæller, som garvet lokalplanlægger, om sine erfaringer med, at begynde at benytte SCALGO Live til at indtænke vandhåndtering strategisk. Henrik Lynghus har mere end 37 års erfaring indenfor vand og klimatilpasning. Han giver på mødet sit blik på hvordan man kommer i mål med strategisk regnvandshåndtering i nye udviklingsområder.

Gæst: Malene Billeskov/Geopartner

Tilmeld

Tor. apr. 16 - 10:00

Skybrudsplanlægning med SCALGO Live

Få inspiration til hvordan du trinvist kan bruge SCALGO Live i skybrudsplanlægningen for eksisterende byområder eller ved håndtering af oversvømmelsestruede ejendomme. Emil Aagaard Thomsen fra COWI fortæller om, hvordan han bruger SCALGO Live i de tidlige projektfaser med afsæt i konkrete vandhåndterings- projekter som han har været involveret i. Lene Lykke Kraglund og Anne Katrine Lyngsø Mikkelsen giver deres bud på kortlægning af skybrudsveje samt planlægning af fremtidens skybrudsveje i SCALGO Live.

Gæster: Emil Aagaard Thomsen/COWI, Lene Lykke Kraglund, Anne Katrine Lyngsø Mikkelsen

Tilmeld

Tor. apr. 23 - 10:00

Afværgeforanstaltninger og oversvømmelsestruede områder i kommuneplanlægningen

Med planlovsrevisionen fra 2018 skal alle kommuner udpege områder der kan udsættes for oversvømmelse og udarbejde rammebestemmelser for afværgeforanstaltninger. Vi diskuterer, hvordan dette kan understøttes af SCALGO Live. Malene Stentoft Sørensen fra Orbicon|WSP nuancerer mulighederne med udgangspunkt i hendes eget arbejde med at understøtte kommuneplanlægningen med blik for klimatilpasning.

Gæst:Malene Stentoft Sørensen/Orbicon|WSP

Tilmeld

Tor. apr. 23 - 13:00

Kom godt i gang med SCALGO Live - Forår 2020 Arbejdsområder

Kom godt i gang med SCALGO Live

Fokus: Lav terrænændringer og egne analyser i SCALGO Live

Sprog: Dansk
Tilmelding

Tor. apr. 30 - 10:00

SCALGO Live som beslutningsstøtte i spildevandsprojektering og drift

Jordbalancer, faldforhold og realtidsprognoser fra DMI er alle nye værktøjer, der kan understøtte både projektering, drift og beredskab i et forsyningsselskab. Vi giver på dette temamøde et indblik i, hvordan du kan anvende værktøjerne. Jacob Juul Johansen fra Rebild Forsyning giver en række konkrete eksempler på hvordan han anvender SCALGO Live i sit daglige arbejde, bl.a. i forhold til planlægning af bassiner.

Gæst: Jacob Juul Johansen/Rebild Forsyning

Tilmeld

Tor. maj 7 - 10:00

Naturgenopretning for den våde natur

Hør om, hvordan du kan bruge SCALGO Live til at finde frem til placeringen af potentielle vådområdeprojekter i ådale og se hvordan udbredelsen af vand i et vådområde kan visualiseres ved en selvvalgt vandspejlskote. Du kan skitsere en genslyngning af vandløb og bruge dine skitser som udgangspunkt for lodsejerdialog og de næste projektfaser. Oplægget vil tage udgangspunkt i konkrete cases. Her vil Katrine Bell Meisner fra Sweco fortælle om Swecos arbejde med naturgenopretningsprojekter og specifikt klimatilpasset vandparkering ved Herningsholm Å.

Gæst: Katrine Bell Meisner/Sweco

Tilmeld

Tor. maj 14 - 10:00

Robust vandhåndtering i infrastrukturprojekter

På dette temamøde får du svar på mange af de essentielle spørgsmål for at sikre robuste veje i forhold til oversvømmelser: Hvad er konsekvensen af dit infrastrukturprojekt på de omgivende arealer? Afskæres naturlige vandveje og hvor placerer du optimalt dine underføringer? Bliv også klogere på hvordan du kan lave en oversvømmelsesscreening af planlagt eller eksisterende infrastruktur. Vi glæder os også til at få et inspirerende oplæg fra en dygtig vejingeniør (mere info følger, når oplægsholder er endeligt bekræftet).

Tilmeld

Ons. maj 20 - 10:00

Kystsikring & Beredskab

Hør om hvordan SCALGO Live giver et indblik i mulige løsninger i de tidlige projektfaser af kystsikringsprojekter. Du får også konkrete tips til det nye prognoseværktøj, som DMI og SCALGO har udviklet i fællesskab. Merete Olsen fra Køge Kommune fortæller om hendes arbejde med udarbejdelse af beredskabsplaner for stormflod. Klavs Bundgaard, der er ekspert i stormflods- og kystmodellering i Niras fortæller om best practice for stormflodsvurderinger.

Gæster: Merete Olsen/Køge Kommune, Klavs Bundgaard/Niras

Tilmeld

Tor. maj 28 - 1:00

SCALGO Live Forum Webinar

Deltag i vores SCALGO Live Forum webinar, der samler brugere på tværs af alle faggrupper. Her får du inspiration og konkrete indspark til dit arbejde med SCALGO Live. Det er også her du hører om den allernyeste udvikling i SCALGO Live. Vi kommer bl.a. til at fortælle om arbejdet med et nationalt befæstelsesgradskort, editering af terrænet ud fra højdekurver og nye muligheder for eksport af kort fra SCALGO Live.

Tilmeld

Tor. maj 28 - 13:00

SCALGO Live Forum Webinar Forår 2020

SCALGO Live Forum Webinar

Få inspiration og overblik over de nyeste værktøjer i SCALGO Live.

Sprog: Dansk
Tilmelding