New tools​ in SCALGO Live Flood Risk​

New tools​ in SCALGO Live Flood Risk​

Aug 17, 2016

Læs mere nedenfor, eller se vores introduktionsvideo i manualen via SCALGO live.

Som i den tidligere version kan du vælge præcis hvilken hændelse du vil undersøge, men nu kan du for den valgte hændelse også fjerne områder med en lav vandsøjlehøjde eller farvekategorisere risikoområder grøn, gul og rød efter højden på vandsøjlen. Du kan selvfølgelig også downloade denne information og bruge den i rapporter.


Det kraftfulde terrænprofilværktøj er blevet yderligere forstærket ved at tilføje muligheder for at se dybden af stående vand i terrænprofilet.

Undersøg hvor stor en mængde vand som skal håndteres for at undgå oversvømmelser i et risikoområde udpeget af Skybrudskortet. Med et simpelt klik finder du volumen af vandet i et risikoområde for den hændelse du har valgt.

Undersøg hvor meget vand en lavning eller et bassin kan indeholde. Med et simpelt klik på et punkt i en lavning finder du frem til volumen op til dette punkt

Indtil nu har Skybrudskortet kun givet adgang til vandoplande og strømningsveje for hver 10mm nedbør op til en 100mm hændelse. Med det nye Skybrudskort kan vandoplande og strømningsveje visualiseres for præcis den hændelse som er valgt på nedbørsslideren.

Vælg et vilkårligt punkt i Danmark og få vandoplandet for dette punkt samt de strømningsveje, lavninger og søer som vandet strømmer igennem når det strømmer fra det valgte punkt og mod havet. Undersøg hvordan dette ændrer sig med mængden af nedbør i Skybrudskortet

Du kan tilvælge det nye skybrudskort når du logger in på SCALGO Live.


Eventuelle spørgsmål besvares på SCALGOs support telefon

8877 2668 eller på email support@scalgo.com.