Udpegning af risikoområder langs Sava-floden

Udpegning af risikoområder langs Sava-floden

Sava-floden, Bosnien

Oversvømmelser langs Sava-floden i Bosnien skaber massive ødelæggelser, og som led i at prioritere en indsats benyttede COWI SCALGO Live som et effektivt screeningværktøj til at identificere oversvømmelsestruede vandløbsstrækninger.