SCALGO Live går under overfladen
Vi er stolte af at lancere vores nye underføringsværktøj, som gør det muligt at simulere rørlagte vandveje i et arbejdsområde uden at skulle ændre terrænoverfladen. Dette giver forbedret kortlægning og helt nye muligheder i arbejdet med klimatilpasning og klimasikret byudvikling. Se eksempler på dette nedenfor.
Simulér rørlagte vandveje
Eksemplet nedenfor viser et område, hvor et rør er anlagt under en mark fra en lavning i det øverste højre hjørne og ud i vandløbet til venstre i billedet. Effekten af røret på skybrudskortet kan nu simuleres uden at grave en kanal igennem marken og dermed uden at påvirke strømningsvejene på overfladen af marken:
SCALGO Live screenshot
Få korrekte vandoplande for skybrudsveje
Du kan nu modellere underføringer under veje uden at strømningsvejene langs vejen ændres. Derfor kan vandoplande modelleres betydeligt mere præcist end hidtil. I eksemplet nedenfor ses en cykeltunnel repræsenteret med en normal hydrologisk tilpasning, der bryder strømningsvejene på vejen:
SCALGO Live screenshot
Bruges i stedet en underføring repræsenteres strømningsvejene langs vejen korrekt, og vandet strømmer uhindret gennem tunellen under vejen:
SCALGO Live screenshot
Simulér afskæring af vandoplande
Underføringer I SCALGO Live kan bruges til at udforske effekten af at afskære oplande med underføringer eller afskærende ledninger, og i stedet lede disse til naturlige lavninger eller regnvandsbasiner. I eksemplet nedenfor ses en naturlig lavning og dens vandopland (grøn) ved en given regnhændelse. Samtidig ses strømningsvejene langs vejene i det omkringliggende område:
SCALGO Live screenshot
Ved at anlægge underføringer fra lavningsoplandet og ud til nabooplande på den anden side af vejen, kan vi undersøge konsekvenserne af at forbinde disse nabooplande med den naturlige lavning. Dette kan gøres uden at påvirke strømningsvejene langs vejene:
SCALGO Live screenshot
Sådan kommer du i gang
Underføringsværktøjet finder du under editeringsmulighederne i dit arbejdsområde, det er ikonet længst til højre i skærmbilledet nedenfor. Klik en enkelt gang for at starte og dobbeltklik for at afslutte. Bemærk at du kan lave flere "knæk" i din underføring for at modellere dens placering, men disse knæk har ingen hydrologisk effekt:
SCALGO Live screenshot
Underføringerne er altid aktive i beregningen men strømninger i dem tegnes ikke som standard for ikke at distrahere fra billedet af overfladestrømningerne. Du kan slå visningen af evt. vand i underføringerne til, og fra, via lag-vælgeren for skybrudskortet:
SCALGO Live screenshot
En underføring har uendelig kapacitet og der fastsættes derfor ikke ruhed, fald og diameter. Modelleringen viser således ikke evt. opstuvning som følge af begrænset kapacitet i rørføringen. Underføringerne har ingen effekt på stormflodsberegningerne.
Vil du vide mere?
Vi håber at du kommer godt i gang med at bruge underføringer i SCALGO Live, du er altid velkommen til at kontakte vores support på support@scalgo.com eller 88 77 26 68.
Prøv det i SCALGO Live →
SCALGO ApS | Aabogade 40D | Aarhus N
Email Indstillinger   |   scalgo.com