SCALGO Compute

Udvikling af nye geodataprodukter eller nyt grundlag for den offentlige forvaltning igennem avanceret analyse af geografiske data.

Se eksempler På dine data

Nye højdekurveprodukter fra detaljeret højdemodel.

Geodatastyrelsen udarbejdede i 2015 en højdemodel for hele Danmark i 40 centimeters opløsning og en vertikal nøjagtighed på 5 centimeter. Højdemodellen består af mere end 250 milliarder højdepunkter. For Geodatastyrelsen producerede SCALGO to nationale højdekurveprodukter baseret på højdemodellen. Referencekurveproduktet består af meget præcise højdekurver i forhold til højdemodellen (garanterede afvigelser i både x-, y- og z-retning). Formkurveproduktet består af pæne runde højdekurver som gengiver de vigtigste topografiske egenskaber af terrænet. I Formkurveproduktet tillades større afvigelser i forhold til højdemodellen da der kun gives garantier på afvigelser i z-retningen.

National beregning af oversvømmelsesrisiko fra vandløb

Kystdirektoratet har ansvaret for implementeringen af EU’s oversvømmelsesdirektiv i Danmark. I forbindelse med implementeringen af første plantrin i anden planperiode af oversvømmelsesdirektivet, gennemfører SCALGO en landsdækkende screening som skal udpege de steder i landet hvor risikoen for oversvømmelse fra vandløb er størst. Screeningen gennemføres på et datagrundlag bestående af Danmarks Højdemodel, GeoDanmark vandløbsdata og afstrømningsdata fra GEUS.

Beregning af sammenhængende kystpolygon i flere kortskala for Geodatastyrelsen

Til produktionen af både landkort og søkort for det danske område havde Geodatastyrelsen brug for at have et fælles polygon som markerer kystlinien i Danmark. Med udgangspunkt i GeoDanmark grunddata udviklede SCALGO beregningsmetoder til at producere et kystpolygon for hele Danmark i 5 forskellige skalaer 1:10.000, 1:25:000, 1:50.000, 1:100.000 og 1:250.000.

Kontakt os til en snak om dine data eller produktidéer

Vores avancerede beregningsmetoder kunne være det perfekt match med dine behov

Igennem årtier, med forskning og praktisk erfaring i at analysere meget store geografiske datamængder, har vi oparbejdet et fundament bestående af avanceret algoritmeteknologi. Fortæl os om dine behov så vi sammen kan vi udvikle nye innovative geodata produkter.

Morten Revsbaek photo

Morten Revsbæk
Chief Executive Officer
morten@scalgo.com
+45 88 77 26 67

Thomas Moelhave photo

Thomas Mølhave
Chief Tecnical Officer
thomas@scalgo.com
+45 88 77 26 65