Mød os

Vi afholder kurser og deltager ofte på konferencer, workshops eller andre events. Se her, hvor du kan møde os

Webinarer (gratis)

Skybrudssikring - planer & projekter

Hør bl.a. om de nye muligheder for at visualisere hydrodynamiske modelberegninger i SCALGO Live og hør Lene Bassø Duus' tanker og visioner for anvendelsen af modelspaces til formidling og brug i det daglige arbejde på tværs af sektorer og aktører i det samlede vandkredsløb. Derudover får vi inspiration fra spændende skybrudsprojekter (oplægsholder endnu ikke bekræftet)

Tilmeld
Vandløb & våd natur

Hydrauliker Birgit Paludan fortæller om hendes tilgang til at arbejde med robusthedsanalyser mens Jonas Ribergaard Rasmussen fra COWI giver eksempler på hvordan drænsystemer på tidligere landbrugsjord kan ændres til mere naturlige hydrologiske forhold med små vandløb og vandhuller, der giver både naturmæssige og rekreative værdier i Naturstyrelsens skovrejsningområder

Tilmeld
Flood planning in urban areas with SCALGO Live

We have invited some of our more experienced users to share their experiences in how to work with flood planning in urban areas. We look at projects both in existing urban areas and at development sites.

Tilmeld
Kom godt i gang med SCALGO Live I Forår 2021

Få overblik over de forskellige analyser og værktøjer i SCALGO Live.

Tilmeld
Getting started: Tools and analyses

Are you new to SCALGO Live or need a brush up? Then, join our Getting started webinars. In this first part we introduce all analyses and tools in SCALGO Live and exemplify their use.

Tilmeld
Kom godt i gang med SCALGO Live II Forår 2021

Hør om hvordan du laver dine egne scenarieanalyser i SCALGO Live og bliv inspireret til de mange forskellige muligheder for at bearbejde terrænet.

Tilmeld
Getting started: Workspaces

Are you new to SCALGO Live or need a brush up? Then, join our getting started webinars. In this second part we introduce how you create workspaces to start developing your own project ideas with SCALGO Lives terrain edit tools.

Tilmeld
Webinar Archive