SCALGO Webinar

Afværgeforanstaltninger og oversvømmelsestruede områder i kommuneplanlægningen

 
23. apr. 2020 10:00 -11:00

Med planlovsrevisionen fra 2018 skal alle kommuner udpege områder der kan udsættes for oversvømmelse og udarbejde rammebestemmelser for afværgeforanstaltninger. Vi diskuterer, hvordan dette kan understøttes af SCALGO Live. Malene Stentoft Sørensen fra Orbicon|WSP nuancerer mulighederne med udgangspunkt i hendes eget arbejde med at understøtte kommuneplanlægningen med blik for klimatilpasning, mens Jens Toke fortæller om en metode som Orbicon har udviklet til at foretage hydrauliske screeninger på kommuneniveau.