SCALGO Webinar

SCALGO Live som beslutningsstøtte i spildevandsprojektering og drift

 
30. apr. 2020 10:00 -11:00

Jordbalancer, faldforhold og realtidsprognoser fra DMI er alle nye værktøjer, der kan understøtte både projektering, drift og beredskab i et forsyningsselskab. Vi giver på dette temamøde et indblik i, hvordan du kan anvende værktøjerne. Jacob Juul Johansen fra Rebild Forsyning giver en række konkrete eksempler på hvordan han anvender SCALGO Live i sit daglige arbejde, bl.a. i forhold til planlægning af bassiner, mens Gudmundur Andresson fra Envidan fortæller om hvordan han planlægger pumpeledninger.