SCALGO Webinar

Skybrudsplanlægning med SCALGO Live

 
16. apr. 2020 10:00 -11:00

Få inspiration til hvordan du trinvist kan bruge SCALGO Live i skybrudsplanlægningen. Emil Aagaard Thomsen fra COWI fortæller om, hvordan han bruger SCALGO Live i de tidlige projektfaser med afsæt i konkrete vandhåndterings- projekter som han har været involveret i. Lene L. Kraglund og Anne K. L. Mikkelsen fra Niras giver deres bud på kortlægning af skybrudsveje samt planlægning af fremtidens skybrudsveje i SCALGO Live.