Blogindlæg

Tidsbesparelser og høj nøjagtighed med befæstelseskortet

3. feb. 2021

Mikas Schmidt Christiansen spidsede blyanten og skulle lige sikre sig, at alt var i orden da han første gang fik SCALGOs nationale befæstelseskort mellem hænderne i oktober.

”Jeg må indrømme, at da jeg først brugte det, så kiggede jeg på min gode gamle luftfotos samtidigt. Vi havde de to versioner oppe på forskellige skærme ved siden af hinanden for at se om det nu også så rigtigt ud,” siger Mikas som er Afdelingsleder for Klimatilpasning og Byrum hos rådgivende ingeniører Wissenberg A/S.

Mikas, som er Afdelingsleder for Klimatilpasning og Byrum hos det rådgivende ingeniørfirma Wissenberg A/S og har arbejdet med vandhåndtering og klimatilpasning i mere end 14 år, har brugt SCALGOs nationale befæstelseskort på flere projekter siden kortet blev introduceret i oktober. Her fortæller han om nogle af sine første indtryk.

Hvordan har du brugt befæstelseskortet?

Jeg har primært brugt befæstelseskortet i byudviklingsprojekter, hvor der har været myndighedskrav i forhold til befæstelsesgraden i området. Her ville vi normalt beregne arealer ved at optegne polygoner om befæstede områder på et luftfoto, men med befæstelseskortet kan vi nu i stedet få befæstelsesgraden direkte i SCALGO Live.

SCALGOs befæstelseskort dækker hele Danmark i 20-centimeters opløsning og klassificerer hvert punkt på terrænoverfladen i forhold til om det er en bygning (mørke brun), andet befæstet areal (lys brun), ubefæstet areal (grøn) eller overfladevand (blå).

Hvad er dit indtryk af befæstelseskortet i SCALGO Live?

Nøjagtigheden i befæstelseskortet var det jeg var mest overrasket over. Præcisionen er på plads. Det er fedt. Der vil sikkert være andre, som vil sidde og dobbelttjekke det første gang ligesom jeg gjorde - og det skal det kunne tåle og det er jeg sikker på, at det kan.

Men det jeg kan se på mine yngre kollegaer og dem der ikke har så meget erfaring er, at det visuelle i det også er helt fantastisk. Jeg bilder mig ind, at jeg kan se tingene i mit hoved fordi jeg har set dem så mange gange før, men hvis ikke man er vant til det eller ikke har en dyb forståelse for befæstede arealer, så kan man lynhurtigt forstå hvad det handler om med befæstelsesfunktionen.

Hvordan kan du bruge befæstelseskortet i dit arbejde?

Hele styrken er efter min mening at det er nemt at bruge og går enormt hurtigt.

Vi har lige løst en opgave - og det føles næsten pinligt at sige - men jeg tror det tog mig 2 timer og samme opgave ville have taget væsentlig længere tid (måske 3 gange så meget) før i tiden.

Du nævnte at de tidlige faser, er det der I har brugt det mest?

Det er helt klart vores erfaring at det er i de tidlige faser man kan spare mest tid.

For mig er det helt klart tidsbesparelsen og at være skarp på at finde det rette detaljeringsniveau i de tidlige faser, der er det store plus ved SCALGO Live og det nye befæstelseskort. Det er de to ting, der er det væsentligste for mig i at bruge SCALGOs befæstelseskort.

De måder vi tidligere beregnede befæstelsesgrader på ville nok have resulteret i et højere detaljeringsniveau, hvor vi f.eks. kunne have brugt kræfter på at skelne mellem forskellige befæstelser, men vi har lært, at alt den detalje faktisk er irrelevant i de tidlige faser af projekterne. Det nye befæstelseskort giver visualiseringer, der er til at stole på og på et passende niveau.

Tror du det kan bruges på andre måder?

Jeg håber, at det vil være med til at skabe mere ensartethed på tværs af hele Danmark, hvor der er meget store forskelle i de krav, der stilles til bygherrer og beregningsmetoder, der benyttes.

Hvad kunne du tænke dig at se fra SCALGO på det her område i fremtiden?

Her synes jeg at SCALGO Live har haft en samlende effekt og jeg håber at vi på tilsvarende måde kan få en ensartet måde at arbejde med krav til befæstelser, afløbskoefficienter og den slags. Et naturligt næste skridt ville være at skelne mellem forskellige belægningstyper som f.eks. asfalt, græsarmering, grus og fliser. Og netop her have et fælles værdisæt for afløbskoefficienter.

Befæstelseskortet er integreret med vandoplandsværktøjet så man med et enkelt klik kan finde frem til befæstelsesgraden af et opland.
Befæstelseskortet er integreret med matrikelkortet og spildevandsoplande så man med et enkelt klik kan få befæstelsesgraden for en matrikel eller et spildevandsopland.