Blogindlæg

Opdateret lavningskort med nye muligheder for planlæggere

7. apr. 2021

Af Helena Åström, helena@scalgo.com

Har du set vores nye lavningskort? Med de nye opdateringer vil vi gøre det nemmere for dig at arbejde med naturlige lavninger, skabe nye lavninger til at opstuve vand og finde gode skybrudsløsninger.

Lavninger i terrænet beskriver hvor vand samler sig naturligt. I byplanlægning giver det mening, på den ene side, at undgå at bygge i lavtliggende områder i lavninger og, på den anden side, at bruge lavninger til at skabe plads for vandet og reducere oversvømmelsesrisikoen nedstrøms. Lavningskortet udgør også et godt udgangspunkt for planlægning af nye vådområder som kan forbedre vandkvaliteten i vores vandløb.

Nedenfor finder du udvalgte eksempler på, hvordan det nye lavningskort kan anvendes. Kortet er allerede tilgængeligt i SCALGO Live, så prøv det af i dit projekt og lad os vide hvad du synes!

Brug eksisterende lavninger i skybrudssikring

Giv lavninger en niveau-inddelt farvegradient ud fra deres volumenen og filtrér små lavninger væk så kortet kun viser store lavninger som kan bruges til opmagasinering af skybrudsvand. Kombiner det nye lavningskortet med eksisterende værktøjer, såsom vandoplandsværktøjet, og du er klar til at begynde udformningen af din skybrudsplan.

Bedre input til dimensionering af regnvandsbassiner

Lavningskortet er det perfekte udgangspunkt for mere detaljeret design af dine regnvandsbassiner. Klik på et punkt inde i bassinet og få information om både areal, volumen og vanddybde. Brug dette til at beskrive hvordan bassinet skal fungere, for eksempel, hvordan bassinets indløb og udløb bør placeres.

Intuitiv planlægning af vådområder

Nye muligheder for at arbejde med lavningernes areal hjælper med at sikre, at du lever op til gældende retningslinjer, for eksempel, at vådområdets areal er i overensstemmelse med vandoplandets størrelse. Niveau-inddelt farvegradient efter lavningens areal, filtrering på baggrund af areal og mulighed for at klikke på et punkt i en lavning og få areal af præcis den del-lavning som ligger under punktet. Prøv det hele i dag og oplev hvordan det er blevet endnu nemmere at udarbejde indledende planer for vådområder.