SCALGO Compute

Udvikling af nye geodataprodukter eller nyt grundlag for den offentlige forvaltning igennem avanceret analyse af geografiske data.

Se eksempler Dine data
GST Logo

Nye højdekurveprodukter fra detaljeret højdemodel.

Geodatastyrelsen udarbejdede i 2015 en højdemodel for hele Danmark i 40 centimeters opløsning og en vertikal nøjagtighed på 5 centimeter. Højdemodellen består af mere end 250 milliarder højdepunkter. I den forbindelse producerede SCALGO to nationale højdekurveprodukter baseret på højdemodellen for Geodatastyrelsen. Referencekurveproduktet består af meget præcise højdekurver i forhold til højdemodellen (garanterede afvigelser i både x-, y- og z-retning). Formkurveproduktet består af pæne runde højdekurver, som gengiver de vigtigste topografiske egenskaber af terrænet. I Formkurveproduktet tillades større afvigelser i forhold til højdemodellen, da der kun gives garantier på afvigelser i z-retningen.

Contours
Kystdirektoratet Logo

National beregning af oversvømmelsesrisiko fra vandløb

Kystdirektoratet har ansvaret for implementeringen af EU’s oversvømmelsesdirektiv i Danmark. I forbindelse med implementeringen af første plantrin i anden planperiode af oversvømmelsesdirektivet gennemførte SCALGO i 2017 en landsdækkende screening som udpegede de steder i landet, hvor risikoen for oversvømmelse fra vandløb er størst. Screeningen gennemføres på et datagrundlag bestående af Danmarks Højdemodel, GeoDanmark vandløbsdata og afstrømningsdata fra GEUS.

River Network
GST Logo

Beregning af sammenhængende kystpolygon i flere kortskala for Geodatastyrelsen

Til produktion af både landkort og søkort af det danske område havde Geodatastyrelsen brug for at have et fælles polygon, som markerer kystlinien i Danmark. Med udgangspunkt i GeoDanmark grunddata udviklede SCALGO beregningsmetoder til at producere et kystpolygon af hele Danmark i 5 forskellige skalaer 1:10.000, 1:25:000, 1:50.000, 1:100.000 og 1:250.000.

Landpolygon

Kontakt os til en snak om dine data eller produktidéer

Vores avancerede beregningsmetoder kan være det perfekt match med dine behov

Igennem årtier med forskning og praktisk erfaring i at analysere meget store geografiske datamængder har vi oparbejdet et fundament bestående af avanceret algoritmeteknologi. Fortæl os om dine behov, så vi sammen kan udvikle nye innovative geodata produkter.