SCALGO Webinar

Hur kan högupplösta skyfallsmodeller underlätta bedömning av översvämningsrisker?

2 Mar 2023 9:00 -10:30 CET

(IN SWEDISH) VA-guiden bjuder in SCALGO för att prata om modellering av skyfall och vinster med att bland annat använda högupplöst data och ta hänsyn till markens infiltrationskapacitet. Webbinariet är kostnadsfritt för VA-guidens dagvattenmedlemmar. Innehåll i korthet:

• Viktiga processer att ta i beaktande vid skyfallsmodellering
• Vinster med att använda högupplöst data i skyfallskartor
• Beskrivning och demonstration av nya möjligheter i skyfallskartan