Blog post

New tools​ in SCALGO Live Flood Risk​

Aug 17, 2016
Helt nye værktøjer til skybrudsplanlægning og klimatilpasning i SCALGO Live​

Læs mere nedenfor, eller se vores introduktionsvideo i manualen via SCALGO live.

Hvor står vandet over sokkel- eller gummistøvlehøjde?

Som i den tidligere version kan du vælge præcis hvilken hændelse du vil undersøge, men nu kan du for den valgte hændelse også fjerne områder med en lav vandsøjlehøjde eller farvekategorisere risikoområder grøn, gul og rød efter højden på vandsøjlen. Du kan selvfølgelig også downloade denne information og bruge den i rapporter.


Hvor højt står vandet i terrænprofilet ved en 30-års hændelse?

Det kraftfulde terrænprofilværktøj er blevet yderligere forstærket ved at tilføje muligheder for at se dybden af stående vand i terrænprofilet.

Hvor meget vand skal håndteres med nye tiltag eller pumpes under skybrud?

Undersøg hvor stor en mængde vand som skal håndteres for at undgå oversvømmelser i et risikoområde udpeget af Skybrudskortet. Med et simpelt klik finder du volumen af vandet i et risikoområde for den hændelse du har valgt.

Undersøg hvor meget vand en lavning eller et bassin kan indeholde. Med et simpelt klik på et punkt i en lavning finder du frem til volumen op til dette punkt

Hvad er vandoplandet og strømningsvejene for en hændelse?

Indtil nu har Skybrudskortet kun givet adgang til vandoplande og strømningsveje for hver 10mm nedbør op til en 100mm hændelse. Med det nye Skybrudskort kan vandoplande og strømningsveje visualiseres for præcis den hændelse som er valgt på nedbørsslideren.

Hvor kommer vandet fra og hvor strømmer det hen?

Vælg et vilkårligt punkt i Danmark og få vandoplandet for dette punkt samt de strømningsveje, lavninger og søer som vandet strømmer igennem når det strømmer fra det valgte punkt og mod havet. Undersøg hvordan dette ændrer sig med mængden af nedbør i Skybrudskortet

Prøv det nye skybrudskort nu.

Du kan tilvælge det nye skybrudskort når du logger in på SCALGO Live.


Eventuelle spørgsmål besvares på SCALGOs support telefon

8877 2668 eller på email support@scalgo.com.