Denmark – C2CCC Region Midt

Grundvand (kun for Region Midt/C2CCC)

I regi af Coast2Coast Climate Challenge projekt i Region Midt har projektets medlemskommuner og -forsyninger adgang til planlægningsværktøjet for regionens terrænnære grundvand. Læs mere i projektets dokumentation (PDF, c2ccc.eu) og i den afledte forskningsartikel (PDF, copernicus.org).

Arbejdsområder

I arbejdsområder med grundvandsanalyse kan man lave terrænændringer og editere grundvandspejlinger for at justere grundvandsspejlet.

Når arbejdsområdet oprettes, bliver pejlingerne fra den regionale database importeret i arbejdsområdet, og det er dermed muligt at ændre eller fjerne disse pejlinger. Det er ligeledes muligt at tilføje egne nye pejlinger.

Tilføje pejlingerDu kan tilføje pejlinger med grundvandspejlingsværktøjet. Indtast en dybde for pejlingen og klik derefter på kortet for at tilføje pejlingen.

Den angivne dybde for pejlingen er relativ til den viste terrænhøjde i arbejdsområdet efter eventuelle terrænændringer har fundet sted.

Ændre og fjerne pejlinger

Du kan ændre pejlinger ved hjælp af udvælgelsesværktøjet. Med dette værktøj kan du flytte pejlinger i arbejdsområdet.

I punktinfo-boksen der fremkommer nederst til højre kan du redigere pejlingens dybde, eller du kan slette pejlingen fra arbejdsområdet.

Kør analyse

For at medtage arbejdsområdets grundvandspejlinger i grundvandsdybde-laget skal du trykke Kør analyse.

I analysen bruges fejlkriging med arbejdsområdets grundvandspejlinger til at justere grundvandsdybden i regionen så den indeholder pejlingerne. Hver pejling påvirker dermed grundvandsdybden i en ca. 500 m radius.

Sensitivitetsanalyse

I laget "Sensitivitetsanalyse" ses hvilken gruppe af parametre der har haft mest betydning for machine learning-modellens vurdering af grundvandsdybden. Ved at bruge Punktinfo-værktøjet kan man få de tre mest betydende grupper. Kortet er farvelagt efter nedenstående skema.

1Geology
2Topography
3Land cover
4Coordinates
5Rainfall
6Waterbody relation