22.11.2023 Norwegen Neue Versionen Analysen&Tools Canvas

Canvas - Hvordan kan verktøyet bidra til å effektivisere arbeidshverdagen din?


Canvas er et av de nyeste verktøyene i SCALGO Live. Hva er det som gjør at dette skiller seg fra andre tegneverktøy i GIS?

Lær om hvordan du kan bruke Canvas til å utarbeide alt fra møtereferat og befaringsnotater, til konseptutvikling i tidligfase.

Torbjørn Friborg, fagleder overvann i Envidan, vil også vise prosjektspesifikke eksempler, med utgangspunkt i blant annet InnoVann og skybruddsplanlegging.

Zeit

Sprache

Norwegisch

Referenten

Thomas Riis,
Head of Market, Norway
thomas.riis@scalgo.com
Torbjørn Friborg,
Envidan, Fagleder overvann