23.11.2023 Schweden Wiederherstellung der Natur

Naturrestaurering

På detta webbinar talar vi om hur återställande av natur och om hur SCALGO Live kan användas till att planera denna slags uppdrag.

Vi får besök av två experter inom ämnet, Fredrik Engdahl från Ekologigruppen och Dimitry Van der Nat från WRS, som delar med sig av sina erfarenheter och visar några exempel på konkreta projekt som de har utfört. Bland annat får vi höra om hur man kan använda SCALGO Live till inventering av groddjur. Dessutom visar Hampus från SCALGO lite tips och tricks på hur man kan komma i gång med naturrestaureringsuppdrag i SCALGO Live. 

Zeit

Sprache

Schwedisch

Referenten

Hampus Åkerblom,
Market Manager, Sweden
hampus@scalgo.com
Fredrik Engdahl,
Vattenekolog
fredrik.engdahl@ekologigruppen.se
Dimitry van der Nat,
Områdesansvarig naturvatten, dagvatten.
dimitry@wrs.se