SCALGO Webinar

Naturgenopretning for den våde natur

 
7. maj 2020 10:00 -11:00

Hør om, hvordan du kan bruge SCALGO Live til at finde frem til placeringen af potentielle vådområdeprojekter i ådale og se hvordan udbredelsen af vand i et vådområde kan visualiseres. Du kan skitsere en genslyngning af vandløb og bruge dine skitser som udgangspunkt for lodsejerdialog og de næste projektfaser. Katrine Bell Meisner fra Sweco fortælle om Swecos arbejde med naturgenopretningsprojekter og specifikt klimatilpasset vandparkering ved Herningsholm Å mens Simon Bo Sørensen fra Naturstyrelsen fortæller om Aarø Lavbundsprojekt - hvor driften af et pumpelag planlægges indstillet og mange hensyn i forbindelse med sikring af naturlig hydrologi skal tages.