Naturgenopretning

Genskab naturen

Skab terræn, der styrker naturens processer og øger biodiversiteten, i en unik og detaljeret digital verden.

I vores planlægning af bassiner til tilbageholdelse af fosfor er SCALGO Live et værdifuldt værktøj til at analysere oplandets egenskaber og identificere egnede områder.

Dimitry van der Nat
Økologikonsulent, Sverige

Før SCALGO Live arbejdede man med GIS-kort og beregnede jordbalancen særskilt i et Excel-ark. Nu kan du gøre det hele i én software, hvilket sparer os en masse tid.

Jonas Ribergaard Rasmussen
Projektleder, Sverige

Vores opgave var også at forbedre biodiversitet og rekreativ værdi i området. Det stillede store krav til, hvordan terrænet skulle udformes, og med værktøjerne i SCALGO Live var dette en nem opgave.

Phil Williams
Teknisk direktør, Storbritannien

Genopretning af vandløb

Se, hvordan Aarhus Kommune genskaber naturen.

"Vi har ændret en reguleret del af vandløbet til et naturligt vandløb med bugtninger og masser af variation. Vores mål er at efterligne naturen."

Start dit nye
naturgenopretningsprojekt

Udforsk naturlige strømningsforhold overalt

Vil du gerne se, hvordan vandet strømmer naturligt?

Få et hurtigt overblik over terrænbaserede strømningsveje, vandoplande, arealanvendelse, jordtyper og meget mere, og vurdér, hvor det er bedst at plante skove, anlægge vådområder eller genslynge vandløb.

Eksperimentér med naturens mange muligheder

Vil du genskabe naturligt terræn?

Form terræn og arealdække for at teste løsninger til at øge infiltration, omdirigere strømningsveje og tilbageholde vand. Med hurtige estimater af jordbalance og volumen kan du lave en realistisk plan.

Skab naturlige områder for vand

Vil du have dine økosystemer til at blomstre?

I årtier har vi ændret vandløb og landskaber på bekostning af naturen. Nu er det tid til at give noget tilbage. Og med SCALGO Live er du godt på vej.