SCALGO Webinar

SCALGO Live Forum Webinar - efterår 2019

 
12. sep. 2019 14:00 -15:00

Introduktion til SCALGOs vandløbsmodul fra 2019. Modulet kan bruges til at arbejde med oversvømmelser langs enhver strømningsvej, f.eks. planlagte skybrudsveje og grøfter eller eksisterende vandløb