SCALGO Webinar

Skybrudssikring - planer & projekter

 
18. mar. 2021 13:00 -14:30

Hør bl.a. om de nye muligheder for at visualisere hydrodynamiske modelberegninger i SCALGO Live. Vi får besøg af:

  • Lene Bassø Duus' (aarhus Vand) der fortæller om tanker og visioner for anvendelsen af modelspaces til formidling og brug i det daglige arbejde på tværs af sektorer og aktører i det samlede vandkredsløb.
  • Helle Rye Westphall (Frederiksberg Forsyning), der med en planlægningsvinkel fortæller om Frederiksberg Forsynings og Frederiksberg Kommunes fælles arbejde hen i mod målet om at gøre Frederiksberg mere robust overfor skybrud og de øgede intensiviteter, der forventes i fremtiden
  • Peter Thomsen og Lisbeth Rosenberg Natorp (Rambøll) tager udgangspunkt i en case fra Hjerting hvor de har udført detaljerede geofysiske undersøgelser og boringer, der sammen med SCALGO Live har udgjort datagrundlaget for en dispositionsplan for regnvandshåndtering