1. jul. 2024 Norge Analyser Kom i gang

Beskrivelse

I dette webinaret går vi gjennom brukergrensesnittet steg for steg og ser nærmere på hvordan verktøyene og analysene kan brukes effektivt for å forstå og løse problemer relatert til overvann og havnivåstigning. Vi vil også vise et par tips og triks som kan være tidsbesparende i hverdagen.

Husk å også melde deg på Kom i gang 2: Workspaces og Kom i gang 3: Core+ DynamicFlood og Modelspace

Tid

Sprog

Norsk

Talere

Thomas Riis,
Head of Market, Norway
thomas.riis@scalgo.com

Registrér dig

After registration you will receive a Zoom-link to your email. Information you provide is handled according to our privacy policy.

When registering to the webinar, you agree that you will receive SCALGO’s Newsletter (4-6 times / year) where we announce upcoming webinars. You can unsubscribe at any time.