Arbejdsområder

Eksperimentér med forskellige idéer til ændringer i terrænet

Med detaljeret terrænredigering kan du med få klik teste dine løsninger til vand på terræn.

Ved nem redigering af arealanvendelse og infiltration, kan vi være mere præcise i vores modelleringer og beregninger i projekterne i Sandwell.

Andrew Brett
Principal Flood Risk Officer, Storbritannien

Vi arbejdede med de simple terrænredigeringsværktøjer for at placere vandløbet og bassinet. Og herefter kunne vi downloade planen og arbejde videre i CAD.

Torbjørn Friborg
Teknisk leder, Norge

Værktøjerne til terrænredigering er nemme at bruge, og jeg har fuld kontrol over hældningen af bassinets sider med mere. Jeg kan nemt ændre i designet undervejs.

Line Phillipsen
Ingeniør, Danmark

Begynd at teste dine løsninger

Simpel terrænredigering

Hvor skal bassiner og vandløb placeres?

Skitsér forskellige muligheder og idéer, så du kan finde de gode løsninger til håndtering af vand på terræn.

Redigering af højdekurver

Hvordan skal jeg designe landskabet?

Brug højdekurveredigering til at skabe detaljerede blå og grønne landskaber.

Redigering af arealdække

Hvordan påvirker arealdækket vand på terræn?

Lav ændringer i arealdække i dit projektområde for at vurdere effekten på infiltration og afstrømning.

Importér egne data

Kan mit design håndtere vand på terræn?

Importér dine CAD-tegninger, og validér designet ved hjælp af interaktive analyser.

Fire fede fordele

Interaktiv brainstorming

Skitsér dine idéer hurtigt for at vurdere, hvilke tiltag der egner sig bedst til at håndtere vand på terræn.

Validér dine planer på få minutter

Genberegn analyser af vand på terræn, og udarbejd realistiske planer, som udnytter terrænets naturlige form.

Fra hurtig screening til detaljeret design

Lav hurtige iterationer i den tidlige planlægningsfase, og arbejd videre med detaljeret terrænredigering.

Flyt jord med omtanke, og spar penge

Hold dig opdateret på jordbalancen for at spare tid og penge.

Modelspaces

Bring dine hydrodynamiske simuleringer til live ved hjælp af kraftfulde visualiseringer