Workspaces

Przetestuj dowolny pomysł oparty na ukształtowaniu terenu

Dzięki szczegółowej edycji terenu w zaledwie kilka kliknięć przetestujesz różne rozwiązania dla wód powierzchniowych.

Dzięki łatwej edycji użytkowania terenu i infiltracji możemy być bardziej dokładni w naszych modelach i w obliczeniach w dostarczanych przez nas projektach.

Andrew Brett
Principal Flood Risk Officer, Wielka Brytania

Użyliśmy prostych narzędzi do edycji ukształtowania terenu, aby zaplanować nowy przebieg cieku i lokalizację zbiornika na wodę. Następnie mogliśmy pobrać tak stworzony plan i kontynuować pracę w środowisku CAD.

Torbjørn Friborg
Technical Lead, Norwegia

Narzędzia do edycji terenu są łatwe w użyciu i dają mi pełną kontrolę nad rzędnymi, nachyleniami skarp itp., dzięki czemu mogę łatwo wprowadzać zmiany w projekcie w miarę postępów prac.

Line Phillipsen
Engineer, Dania

Przetestuj swoje rozwiązania

Proste edycje terenu

Jak rozplanować zbiorniki wodne i przekierowania spływu?

Przeanalizuj różne opcje i pomysły, aby znaleźć odpowiednie rozwiązania dla wód powierzchniowych.

Edycja konturów terenu

Jak zaprojektować nowy krajobraz?

Użyj edycji konturów terenu, aby zaplanować niebiesko-zielone otoczenie.

Edycja pokrycia terenu

Jak pokrycie terenu wpływa na wody powierzchniowe?

Zmień pokrycie terenu w obszarze projektu, aby ocenić wpływ na możliwości infiltracji i objętości spływu powierzchniowego.

Import własnych danych

Czy mój projekt uwzględnia wody powierzchniowe?

Zaimportuj własne rysunki CAD i zweryfikuj projekt za pomocą interaktywnych analiz.

Cztery rzeczy, które docenisz

Interaktywna burza mózgów

Szybko nakreśl pomysły i wybierz te rozwiązania, które mają największy sens dla Twojego projektu związanego z wodami powierzchniowymi

Zweryfikuj swoje pomysły w kilka minut

Przelicz analizy dotyczące wód powierzchniowych dla Twojego scenariusza i twórz realne rozwiązania, wykorzystujące potencjał naturalnego ukształtowania terenu.

Od szybkiego rozpoznania po szczegółowy projekt

Dokonuj szybkich iteracji na wczesnym etapie planowania i kontynuuj projekt z wykorzystaniem szczegółowych edycji ukształtowania terenu.

Mądrze planuj bilans mas ziemnych i redukuj koszty projektu

Bądź zawsze na bieżąco z bilansem mas ziemnych w Twoim projekcie, oszczędzając czas i redukując niepotrzebne koszty.

Modelspaces

Ożyw wyniki symulacji hydrodynamicznych za pomocą zaawansowanych wizualizacji