Byplanlægning

Vi planlægger
robuste byer

Brug detaljerede analyser af vand på terræn til at se det store perspektiv, rådgive entreprenører, udvikle masterplaner og skabe klimatilpassede byer.

SCALGO Live giver os masser af vigtig viden til lokalplanlægning. Vi undersøger vandopland, skybrudsveje og oversvømmede områder som grundlag for vores vurderinger af regnvandshåndtering.

Merja Talivtie
Civilingeniør, Finland

Med SCALGO Live kunne vi finde muligheder og pålidelige løsninger i stedet for at opsøge konsulenter. På den måde kunne vi levere en bedre service til Sandwell.

Andrew Brett
Principal Flood Risk Officer, Storbritannien

Vi bruger SCALGO Live til mange forskellige ting, for eksempel til screening i lokalplanlægning, i konkrete byggeprojekter og til behandling af klager fra borgere.

Iben Nohr Bertelsen
Miljøplanlægger, Danmark

Klimatilpasning

Se, hvordan byplanlæggere i kommuner skaber klimatilpassede byer.

"SCALGO Live har hjulpet mig meget i planlægningen, især i startfasen. Det har tilføjet en helt ny dimension til mit arbejde."

Kom i gang med
byplanlægningen

Udforsk årsager til oversvømmelser

Undrer du dig over, hvor vandet kommer fra?

Brug analyser af en hel by til at integrere håndteringen af vand på terræn i kommunens planer. Interaktive analyser hjælper dig med at formidle forskellige udfordringer til kollegaer, entreprenører og borgere.

Eksperimentér med metoder til at absorbere, tilbageholde og transportere vand

Leder du efter smarte metoder til at håndtere vand på terræn?

Find metoder til at reducere befæstelsesgraden og øge tilbageholdelsen af regnvand, og bidrag til øget biodiversitet og flere rekreative muligheder.

Skab klimatilpassede byer

Drømmer du om at gøre byplanlægning mere fremtidsparat?

Når byerne udvikler sig, forårsager det øget befæstelse og mere afstrømning, og dette skaber sammen med klimaforandringer en stor udfordring for vores infrastruktur. SCALGO Live hjælper dig med at planlægge håndteringen af vand på terræn, så byerne kan blive klædt på til fremtiden.