Kommunal planering

Planera motstånds-kraftiga städer

Använd detaljerade analyser av vatten på terräng för att se helheten, vägled fastighetsutvecklare, ta fram översiktsplaner och bygg klimatanpassade städer.

SCALGO Live ger oss viktig information för lokal planering. Vi letar upp avrinningsområden, skyfallsvägar och översvämmade områden som ligger till grund för sammanställningen av olika vattenplaner.

Merja Talivtie
Civilingenjör, Finland

SCALGO Live gjorde det möjligt för oss att hitta lösningar och alternativ utan att behöva anlita konsulter, vilket hjälpte oss att leverera en bättre service till Sandwell MBC.

Andrew Brett
Huvudansvarig för översvämningsrisker, Storbritannien

Vi använder SCALGO Live för många olika saker, till exempel för screening vid lokal planering, i faktiska byggprojekt och när vi reagerar på klagomål från invånare.

Iben Nohr Bertelsen
Miljöplanerare, Danmark

Klimatanpassning

Se hur planarkitekter i Norrköping og Frederikshavn planerar klimatanpassade städer.

"SCALGO Live har hjälpt mig mycket i planeringen och särskilt i början av en plan. Det har gett mitt arbete en helt ny dimension."

Arbeta med
din kommun

Utforska orsaker till översvämningar

Undrar du var vattnet kommer ifrån?

Använd analyser på stadsnivå för att integrera hanteringen av dagvatten och översvämningar i kommunal planering. Interaktiva analyser hjälper dig att beskriva utmaningar till kollegor, fastighetsutvecklare och invånare.

Experimentera med sätt att infiltrera, hålla tillbaka och transportera vatten

Letar du efter smarta sätt att hantera dagvatten?

Hitta sätt att minska hårdgörningen och öka fördröjning av dagvatten. Då bidrar du också till ökad biologisk mångfald och bättre rekreationsmöjligheter.

Skapa klimatanpassade städer

Vill du utveckla städerna för framtiden?

När städerna utvecklas innebär asfalterade ytor mer avrinning, och detta utmanar den åldrande infrastrukturen. SCALGO Live hjälper dig att planera för översvämningar och förbereda städer för framtiden.