Blogindlæg

Få et helhedsbillede med dynamiske oversvømmelseskort i Modelspaces

16. apr. 2021

Af Helena Åström, helena@scalgo.com

Det kræver ugevis - og i nogle tilfælde månedsvis – at opsætte og afvikle en hydrodynamisk oversvømmelsesmodel.

Modellen beregner en række vigtige og brugbare informationer omkring hvordan vandet flyder på terrænoverfladen, men i det efterfølgende planlægningsarbejde bruges ofte kun kort, der viser den maksimale oversvømmelsesudbredelse.

SCALGO Live Modelspaces er skabt for at få mere ud af det arbejde, som investeres i hydrodynamiske modeller, og for at ingeniører og byplanlæggere kan få nemmere adgang til den information, som ligger i modellerne. Bedre adgang til modelresultater giver et helhedsbillede af hvordan oversvømmelser opstår og et godt udgangspunkt for effektiv håndtering af overfladevand i det efterfølgende planlægningsarbejde.

Screenshot fra Modelspaces i Aarhus som viser vanddybde, vandhastighed og flux for et givent tidsskridt under en 100-års hændelse.

Udviklingen af Modelspaces skete som et resultat af en konkret udfordring i Aarhus Kommune.

Forsyningsselskabet Aarhus Vand og rådgivende ingeniører EnviDan havde sat sig for at skabe en ny hydrodynamisk oversvømmelsesmodel i 80-centimeters opløsning over samtlige 470 kvadratkilometer som udgør kommunens areal. Afvikling af modellen ville resultere i beregning af over 80 milliarder datapunkter, som detaljeret ville beskrive vandets bevægelse hen over terrænet i form af vanddybde, vandhastighed og flux til hvert eneste tidsskridt.

Sammen med Envidan og Aarhus Vand besluttede vi os for at udforske muligheden for at anvende SCALGO Live teknologi til at visualisere alle beregnede værdier og gøre modelresultaterne nemt tilgængelige for planlæggere i både forsyningsselskabet og kommunen.

I dag er modelleringsarbejdet afsluttet og med Modelspaces har Aarhus Kommune og Aarhus Vand fået et rigtig godt udgangspunkt for at arbejde videre med klimatilpasning og byplanlægning. For eksempel har kommune og forsyning allerede samarbejdet om at udpege blå-grønne korridorer igennem byen - korridorer som både skal transportere regnvand igennem byen langs med vandets naturlige strømningsveje og skabe nye rekreative områder for byens borgere.

Modelspaces anvendes også til at planlægge og evaluere byudviklingsområder.

På Viby Torv, som er specielt udsat ved skybrud, bruger forsyningsselskabet Modelspaces som et dialogværktøj i samarbejdet med bygherren så eksisterende oversvømmelsesproblematikker kan visualiseres og gode løsninger kan udvikles.

“Vi bruger Modelspaces til at vise vandets strømning i området så bygherren bedre forstår hvilke problemer, som kan opstå, og hvordan disse kan afhjælpes med forskellige tiltag. Vi kunne gøre dette helt tidligt i planlægningsfasen mens der stadig var mulighed for at træffe de rigtige valg. Dette er væsentligt, da der er tale om et udviklet bymiljø, hvor vi ikke bare kan flytte veje eller lave fundamentalt om i terrænet,” siger Lene Bassø Duus fra Aarhus Vand.

Modelspaces giver dig et perfekt grundlag til detaljeret skybrudsplanlægning. Og det er endnu en måde hvor vi kan give nyt liv til store datamængde – hvilket er præcis det vi elsker at gøre.

Alle SCALGO Live brugere kan i dag få adgang til Modelspaces. Se mere her og kontakt os på info@scalgo.com hvis du er interesseret i at prøve Modelspaces.