31. maj 2023 Sverige Nye releases Analyser Data

Ny skyfallsanalys och marktäckekarta

SCALGO Live har uppdaterats med ny marktäckekarta och en landstäckande skyfallsanalys med infiltration och avdrag för ledningsnät. Till webinaret berättar vi om utvecklingsarbetet och förklarar de nya analyserna i närmare detalj. Vi går även igenom med exempel på hur man själv kan dra nytta av detta i olika projekt och arbeta vidare med allt det nya som kommit.

Tid

Sprog

Svensk

Talere

Hampus Åkerblom,
Regional Head of Market
hampus@scalgo.com