22.11.2023 Norja Uudet julkaisut Analyysit ja työkalut Canvas

Canvas - Hvordan kan verktøyet bidra til å effektivisere arbeidshverdagen din?


Canvas er et av de nyeste verktøyene i SCALGO Live. Hva er det som gjør at dette skiller seg fra andre tegneverktøy i GIS?

Lær om hvordan du kan bruke Canvas til å utarbeide alt fra møtereferat og befaringsnotater, til konseptutvikling i tidligfase.

Torbjørn Friborg, fagleder overvann i Envidan, vil også vise prosjektspesifikke eksempler, med utgangspunkt i blant annet InnoVann og skybruddsplanlegging.

Aika

Kieli

Norja

Puhujat

Thomas Riis,
Head of Market, Norway
thomas.riis@scalgo.com
Torbjørn Friborg,
Envidan, Fagleder overvann