Modelspaces

Herätä
tulvasimulaatiosi henkiin

Simulaatiosi heräävät henkiin tehokkaiden visualisointien, interaktiivisen tarkastelun ja helpon jakamisen avulla.

Vertaan Modelspaceissa miten hydrodynaamiset simulaatiot muuttuvat, jos toteutan suunnitelmani. Tämä auttaa arvioimaan, tulevatko suunnitellut ratkaisut toimimaan odotetulla tavalla.

Thomas Rozario
Ilmastomuutossopeutumisen suunnittelija, Tanska

Tulvien enimmäislaajuudet voivat näyttää äärimmäisiltä, joten käytämme Modelspacesia selittääksemme tulvien dynamiikkaa.

Johan Suhr
Hulevesisuunnittelija, Ruotsi

Katso, miten Modelspace toimii

Veden syvyys

Missä veden syvyys on kriittinen?

Analysoi veden syvyyttä jokaisella aika-askeleella kuvaillaksesi paremmin tulvien kerääntymistä.

Virtaus

Miten vesi virtaa?

Tutustu pintaveisen dynaamiseen virtaukseen ja analysoi yksityiskohtaisesti kriittisiä virtausreittejä.

Nopeus

Kuinka nopeasti vesi liikkuu?

Tarkastele virtausnopeuksia syvyyksien ja virtauksien kanssa mahdollisten ongelmien ja tulvatoimenpiteiden tunnistamiseksi.

Lisätietoja Modelspacesista:

Kolme huippujuttua

Tallenna kaikki simulaatiosi

Tallenna veden syvyys, nopeus ja virtaus jokaiselle aika-askeleelle - me hoidamme valtavan tietomäärän, jotta sinä voit keskittyä tulosten analysointiin.

Ymmärrä paremmin simulointituloksia

Tutustu simuloinnin tuloksiin yhdessä interaktiivisten suunnittelutyökalujen kanssa arvioidaksesi, miten tulvavedet liikkuvat ja kerääntyvät maastossa. 

Jaa ja kuvaile työsi tuloksia

Jaa simulaatiosi helposti työkavereiden ja asiakkaiden kanssa. Hyödynnä dynaamisia visualisointeja ongelmien ja ratkaisujen kuvailemiseen.

Yksityiskohtaiset tiedot

Löydä kaikki pintavesisuunnittelussa tarvittavat tiedot samasta paikasta