Infrastruktuurin suunnittelu

Suunnitellaan
luotettavaa infraa

Arvioi yksityiskohtaisten analyysien ja aineistojen avulla, miten infrastruktuuri vaikuttaa pinta- ja hulevesiin.

"Pystymme visualisoimaan miten olosuhteet muutuvat rautatiepenkereen rakentamisen jälkeen. Voimme näin ennustaa, miten vesi tulee käyttäytymään tällaisten maastomuutosten jälkeen."

Jakub Wilinski
GIS-ryhmän koordinaattori, Puola

Voin tuoda suunnitelmani SCALGO Liveen, joka näyttää suunnitelman vaikutukset hulevesiin. Voimme mitoittaa tierummut, kun tiedämme, missä ja kuinka paljon vettä joudumme käsittelemään.

Erik Jaatinen
Insinööri, Suomi

Toin järjestelmään 5 cm resoluutiolla olevan tiemallin, koska halusin tehdä hyvin tarkkoja arvioita luontopohjaisissa ratkaisuissa olevasta huleveden määrästä.

Francesco Righetti
Konsultoiva insinööri, Norja

Tulvien lieventäminen

Katso, miten EPG loi tilaa vedelle rautateiden ympärillä Englannissa.

"SCALGO Live oli olennainen osa koko hanketta. Voitimme tarjouskilpailun SCALGO Liven visualisointien avulla."

Näin aloitat
infrastruktuurihankkeesi

Tutki auto- ja rautateiden pinta- ja hulevesihaasteita.

Miten vesi virtaa infrarakenteiden alla ja ympärillä?

Arvioi pintavesien, maaston ja rakennetun ympäristön välisiä vuorovaikutuksia ja löydä optimaaliset paikat tierumpujen, uomien ja altaiden sijoittamiselle.

Kokeile eri ideoita infrastruktuurin suunnittelussa

Mietitkö, miten voit parantaa suunnitelmiasi?

Aloita suunnittelutyö SCALGO Livessä tai tuo siihen valmis suunnitelma ja kokeile eri tapoja, joilla vettä voidaan ohjata ja pidättää eri rakenteiden ympärillä.

Luo luotettavaa infrastruktuuria

Haluaisitko luoda vankat hulevesijärjestelmät teiden suojelemiseksi?

Kun rakennamme rautateitä, valtateitä ja muuta tärkeää infrastruktuuria, joudumme muuttamaan luonnollisia virtausreittejä. SCALGO Liven avulla voit hallita pintavesiä asianmukaisella tavalla.