Planowanie obszarów miejskich

Planujmy
odporne miasta

Skorzystaj ze szczegółowych analiz wód powierzchniowych, aby uzyskać szerszy obraz sytuacji dotyczącej wód powierzchniowych. Udzielaj wskazówek deweloperom, opracowuj koncepcje zagospodarowania przestrzennego w dowolnej skali i planuj miasta dostosowane do klimatu.

Platforma SCALGO Live zapewnia nam wiele ważnych informacji dla planowania lokalnego. Sprawdzamy zasięgi zlewni, kierunki spływu powierzchniowego i zalane obszary, które stanowią podstawę przy sporządzaniu analiz dotyczących wód opadowych.

Merja Talivtie
Civil engineer, Finlandia

Platforma SCALGO Live umożliwiła nam znalezienie solidnych rozwiązań i możliwości, więc zamiast zwracać się do konsultantów, możemy samodzielnie doskonalić nasze usługi dla Sandwell MBC.

Andrew Brett
Principal Flood Risk Officer, Wielka Brytania

Używamy platformy SCALGO Live do wielu zastosowań, np. do przeprowadzenia wstępnych analiz w planowaniu lokalnym, w rzeczywistych projektach budowlanych i podczas reagowania na skargi obywateli.

Iben Nohr Bertelsen
Environmental planner, Dania

Adaptacja do zmian klimatu

Zobacz, jak planiści miejscy tworzą miasta dostosowane do klimatu.

„Platforma SCALGO Live bardzo pomaga mi w planowaniu, zwłaszcza na wczesnych etapach pracy. Nadaje to mojej pracy zupełnie nowy wymiar”.

Rozpocznij pracę na obszarze
swojej miejscowości

Analizuj przyczyny powodzi

Zastanawiasz się, skąd pochodzi spływ powierzchniowy?

Wykorzystaj analizy w skali miasta, aby uwzględnić aspekty dotyczące wód powierzchniowych i sposób zarządzania nimi w planach miejskich. Interaktywne analizy pomagają przekazywać informacje o wyzwaniach współpracownikom, deweloperom i mieszkańcom.

Testuj rozwiązania retencjonujące i przekierowujące wodę

Szukasz mądrych sposobów zarządzania wodami powierzchniowymi?

Zidentyfikuj rozwiązania pozwalające na zmniejszenie wielkości odpływu i zwiększenie retencji. Zatrzymuj opadu w miejscu jego wystąpienia, wspierając rozwój bioróżnorodności i możliwości rekreacyjnych.

Twórz miasta dostosowane do klimatu

Chcesz planować z myślą o przyszłości?

Wraz z rozwojem miast, uszczelnianie ich powierzchni powoduje zwiększone objętości odpływu, stanowiąc wyzwanie dla starzejącej się infrastruktury w zmieniającym się klimacie. Platforma SCALGO Live pomaga zarządzać wodami powierzchniowymi i przygotować miasta na wyzwania przyszłości.