Naturrestaurering

La oss ta
naturen tilbake

Tre inn i en unik digital verden og utform et terreng som forsterker naturlige prosesser og øker det biologiske mangfoldet.

Når vi planlegger dammer for fordrøyning av fosfor, er SCALGO Live verdifullt for å analysere nedbørsfeltets egenskaper og identifisere egnede steder.

Dimitry van der Nat
Økologisk konsulent, Sverige

Før SCALGO Live jobbet vii et GIS-kart og beregnet jordbalansen separat i et Excel-ark. Nå kan vi gjøre alt i én programvare, noe som sparer oss for mye tid.

Jonas Ribergaard Rasmussen
Prosjektleder, Sverige

Vår oppgave var også å styrke det biologiske mangfoldet og områdets rekreasjonsverdi. Dette stiller høye krav til hvordan terrenget skal formes, og med SCALGO Lives verktøy var denne oppgaven enkel».

Phil Williams
Teknisk direktør, Storbritannia

Gjenoppretting av elv

Se hvordan Aarhus kommune gjenoppretter naturen.

«Vi har endret en regulert del av vannløpet til et naturlig vannløp med slyngninger og stor variasjon. Målet vårt er å simulere naturen».

La oss jobbe med ditt
naturrestaureringsprosjekt

Utforsk naturlige strømningsforhold

Er du interessert i hvordan vannet renner på overflaten?

Få en rask oversikt over terrengbaserte avrenningslinjer, nedbørsfelt, arealbruk, jordtyper og mer for å vurdere hvor det er fornuftig å plante skog, plassere dammer eller legge om vannløp.

Eksperimentér med naturens muligheter

Ønsker du å gjenopprette naturlige terreng?

Form terrenget eller endre arealdekke for å finne løsninger for å øke infiltrasjonen, omdirigere vannveier og holde tilbake vann. Øyeblikkelig jordbalanse- og volumberegninger bidrar til å sikre en realistisk plan.

Skap naturlige områder for vann

Ønsker du at økosystemene dine skal blomstre?

I flere tiår har vi endret vannveier og landskap på bekostning av naturen. Nå er det på tide å gi noe tilbake. Og med SCALGO Live er du godt på vei.