Planlægning af infrastruktur

Design driftssikker
infrastruktur

Brug detaljerede data og analyser til at vurdere, hvordan infrastrukturdesign påvirker vand på terræn.

Vi kan visualisere de forhold, der opstår efter opførelsen af en banevold. På den måde kan vi forudsige, hvordan vandet vil opføre sig efter terrænændringerne.

Jakub Wilinski
GIS-teamkoordinator, Polen

Jeg kan importere vores infrastrukturdesign for at vurdere, hvordan det vil påvirke regnvandet. Vi kan dimensionere rørunderføringer, når vi ved, hvor og hvor meget vand vi skal håndtere.

Erik Jaatinen
Ingeniør, Finland

Jeg importerede en vejmodel i 5 cm opløsning for at lave detaljerede beregninger af regnvandsmængderne i det planlagte LAR-anlæg.

Francesco Righetti
Rådgivende ingeniør, Norge

Oversvømmelser

Se, hvordan EPG skabte plads til vand ved en jernbane i Storbritannien.

"SCALGO Live var en vigtig del af hele projektet. Vi brugte de første visualiseringer fra SCALGO Live til at vinde udbudsrunden.”

Start dit nye
infrastrukturprojekt

Udforsk vand på terræn langs veje og jernbaner

Vil du gerne vide, hvordan vandet strømmer under og omkring infrastrukturen?

Evaluér samspillet mellem vand, terræn og det byggede miljø. På den måde kan du finde ud af, hvordan underføringer, vandløb og bassiner skal placeres.

Eksperimentér med dine infrastrukturdesigns

Vil du gerne forbedre dine designs?

Start med at lave dit design i SCALGO Live, eller importér et eksisterende design, og begynd at eksperimentere med metoder til at bortlede og tilbageholde vand omkring din infrastruktur.

Skab en driftssikker infrastruktur

Vil du beskytte veje og jernbaner med robust regnvandshåndtering?

Når vi bygger jernbaner, motorveje og anden vigtig infrastruktur, ændres de naturlige strømningsveje. Med SCALGO Live kan du håndtere vand på terræn på en god måde.