Planowanie infrastrukturalne

Projektujmy
niezawodną infrastrukturę

Wykorzystaj szczegółowe dane i analizy do oceny wpływu projektowanych obiektów infrastrukturalnych na wody powierzchniowe.

„Dzięki SCALGO Live możemy wyobrazić sobie warunki, jakie powstaną po wybudowaniu planowanego nasypu kolejowego, a dzięki temu lepiej przewidzieć, jak zachowa się woda po wprowadzeniu takich zmian w rzeczywistości”.

Jakub Wiliński
GIS Team Coordinator, Polska

Mogę zaimportować nasze planowane obiekty infrastrukturalne, aby ocenić ich wpływ na wody opadowe. Możemy też zwymiarować przepusty, gdy wiemy, gdzie i z jaką ilością wody musimy sobie poradzić.

Erik Jaatinen
Engineer, Finlandia

Zaimportowałem model drogi w rozdzielczości 5 cm, aby móc w szczegółowy sposób oszacować objętości wody opadowej w planowanym systemie SuDS.

Francesco Righetti
Consulting Engineer, Norwegia

Ograniczanie skutków powodzi

Zobacz, jak EPG stworzyło przestrzeń dla wody wokół obszarów kolejowych w Wielkiej Brytanii.

„Platforma SCALGO Live była integralną częścią całego projektu. Wykorzystaliśmy początkowe wizualizacje z platformy SCALGO Live, aby wygrać ten przetarg”.

Sprawdź możliwości SCALGO Live w projektach infrastrukturalnych

Analizuj wody powierzchniowe wzdłuż dróg i nasypów kolejowych

Zastanawiasz się, jak odbywa się spływ w miejscach obiektów infrastrukturalnych?

Oceniaj zależności między spływem powierzchniowym, ukształtowaniem terenu i planowaną infrastrukturą. Sprawdź, w których miejscach najlepiej zlokalizować przepusty,
jak poprowadzić odwodniania i gdzie rozplanować zbiorniki na wodę opadową.

Eksperymentuj z różnymi wariantami planowanej infrastruktury

Szukasz sposobów na ulepszenie swoich projektów?

Rozpocznij projektowanie na platformie SCALGO Live lub zaimportuj istniejący projekt
i zacznij testować sposoby przekierowania
i zatrzymania wody wokół planowanej lub istniejącej infrastruktury.

Twórz niezawodną infrastrukturę

Chcesz chronić drogi i kolej dzięki niezawodnym rozwiązaniom dla wody opadowej?

W wyniku budowy linii kolejowych, autostrad
i innych obiektów infrastrukturalnych, naturalne drogi wodne ulegają zmianie. Platforma SCALGO Live pozwala Ci właściwie zarządzać wodami powierzchniowymi.