Infrastrukturplanlegging

Design
sikker infrastruktur

Bruk detaljerte data og analyser for å evaluere hvordan infrastrukturen påvirker overvannet.

«Vi kan visualisere forholdene som vil oppstå etter byggingen av en jernbanefylling. Dette gjør det mulig for oss å forutsi hvordan vannet vil oppføre seg etter slike terrengendringer».

Jakub Wilinski
GIS Teamkoordinator, Polen

Jeg kan importere våre infrastrukturdesign for å få vurdert hvordan de vil påvirke overvannet. Vi kan dimensjonere kulverter når vi vet hvor og hvor mye vann vi trenger å håndtere.

Erik Jaatinen
Ingeniør, Finland

Jeg importerte en veimodell med 5 cm oppløsning for å utføre svært detaljerte beregninger av regnvannsmengdene i det planlagte SuDS-systemet.

Francesco Righetti
Rådgivende ingeniør, Norge

Flomdemping

Se hvordan EPG skapte plass til vann rundt jernbaner i Storbritannia.

«SCALGO Live var en integrert del av hele prosjektet. Vi brukte de første SCALGO Live-skissene til å vinne anbudet».

Arbeid med ditt
infrastrukturprosjekt

Utforsk overvann langs vei og jernbane

Lurer du på hvordan vannet strømmer under og rundt infrastrukturen?

Evaluér samspillet mellom overvann, terreng og det utbygde miljøet - dette hjelper deg med å utforske hvor kulverter, vannløp og magasiner bør plasseres.

Eksperimentér med dine infrastrukturdesign

På utkikk etter måter å forbedre dine design på?

Start designarbeidet i SCALGO Live eller importer et eksisterende design, og begynn å eksperimentere med måter å avlede og holde tilbake vannet rundt infrastrukturen.

Prosjektér sikker infrastruktur

Trenger du robuste overvannsystemer for å beskytte veier og skinner?

Når vi bygger jernbaner, motorveier og annen viktig infrastruktur, endres gjerne de naturlige vannveiene. Med SCALGO Live kan du håndtere overvannet på en god måte.