Færdige analyser

Udforsk vand på terræn hvor som helst

Med færdige og interaktive analyser kan du nemt undersøge vand på terræn overalt.

SCALGO Live spillede en stor rolle i den indledende screening af terrænet, og for hvor der skulle placeres et nyt vandløbstrace.

Torbjørn Friborg
Teknisk leder, Norge

"Ud fra de indledende analyser i SCALGO Live kunne vi se, at det ville blive meget dyrt at få vandet fra hele byggegrunden til at løbe mod syd."

Christian Bjoljahn
Teamleder, Danmark

Se, hvad analyserne kan

Skybrudskort

Hvad sker der ved kraftig regn?

Skybrudskortet viser, hvordan vandet samler og bevæger sig ved kraftig regn. Forespørg volumener, vanddybder med mere.

Lavningsfri strømning

Hvordan bevæger vand sig på terrænet?

En fremragende måde at analysere større strømningsmønstre på. Slå de maksimale vandoplande op, og lær mere om oplandets egenskaber.

Lavningskort

Hvor er de naturlige lavninger?

Analysér lavninger for at identificere naturlige placeringer af vådområder og bassiner. Få volumener og arealer med et enkelt klik.

Havstigning

Hvad sker der, hvis havniveauet stiger?

Undersøg konsekvenserne af havstigning og stormflod. Analysér vanddybder, og identificér kritiske lave punkter.

Fire fede fordele

Brugervenlige analyser for alle

Du behøver ikke at være ekspert i GIS eller oversvømmelsesmodellering. Analyserne fungerer ved hjælp af skydere, så alle kan bruge dem.

Det perfekte sted at starte

Uanset målet, er interaktive analyser af vand på terræn et godt sted at starte.

Skab en fælles forståelse

Udfordringer med vand på terræn berører mange afdelinger og fagområder – skab et godt samarbejde ved hjælp af fælles analyser.

Træf beslutninger baseret på analyser

Med færdige analyser kan du klare alle opgaver – lige fra byplanlægning i stor skala til dialog med de enkelte borgere.

Canvas

Organisér og kommunikér på et digitalt lærred