Ferdige analyser

Få oversikt over overvannet

Med ferdige, interaktive analyser kan du enkelt få oversikt over hvor overvannet renner og samler seg, hvor som helst.

SCALGO Live var viktig i forstudiet for å få en oversikt over terrenget og finne ut hvor det nye vannløpet skulle legges.

Torbjørn Friborg
Fagleder Overvann, Norge

«Ut fra de innledende analysene i SCALGO Live kunne vi se at det ville bli svært dyrt å lede overvann fra hele byutviklingsområdet sørover».

Christian Bjoljahn
Teamleder, Danmark

Se hva analysene kan gjøre

Skybruddskart

Hva skjer under styrtregn?

Skybruddskartet viser hvordan vannet samler og beveger seg under styrtregn. Finn volumer, vanndybder og mer.

Lavpunktsfri strømning

Hvordan beveger vannet seg på overflaten?

En utmerket måte å analysere større avrenningsområder på. Få oversikt over hele nedbørsfelt og lær om dets egenskaper.

Lavpunktskart

Hvor er de naturlige lavpunktene?

Analyser lavpunkt for å identifisere naturlige steder for dammer og magasiner. Få frem volumer og områder med et enkelt klikk.

Havnivåstigning

Hva skjer hvis havnivået stiger?

Se nærmere på konsekvensene av havnivåstigning og stormflo. Analysér vanndybder og identifisér kritiske lavpunkter.

Fire ting å elske

Brukervennlige analyser for alle

Du trenger ikke å være spesialist i GIS eller flommodellering. Analysene fungerer med glidebrytere slik at alle kan bruke dem.

Det perfekte stedet å begynne

Uansett hva målet er, er interaktive analyser av overvann et godt utgangspunkt for prosjektet.

Skap gjensidig forståelse

Overvannsproblematikk berører flere aktører og fagområder – opprett gjensidig forståelse gjennom felles analyser.

Ta beslutninger basert på analyse

Ferdige analyser støtter deg i alt fra storstilt byplanlegging til dialog med den enkelte innbygger.

Canvas

Et digitalt lerret for samarbeid og kommunikasjon