Licencja edukacyjna

Ten typ licencji dotyczy uniwersytetów, szkół wyższych i innych instytucji szkolnictwa wyższego.

Szczegóły

Bezpłatny dostęp
Udostępniamy licencję do celów badawczych i edukacyjnych w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Nieograniczona liczba użytkowników
Wszyscy studenci, wykładowcy i naukowcy mogą uzyskać dostęp, o ile używają platformy SCALGO Live wyłącznie do celów edukacyjnych lub badawczych.

Nieograniczone korzystanie
Masz nieograniczony dostęp do przeglądania map, tworzenia obszarów roboczych i aplikacji modelspaces oraz pobierania danych.

Wymaga logowania przez SSO
Wymagane jest zapewnienie dostępu użytkownikom w organizacji za pośrednictwem logowania jednokrotnego (SSO). Umożliwia ono użytkownikom logowanie się do platformy SCALGO Live przy użyciu tych samych danych uwierzytelniających, co do wszystkich innych systemów logowania w organizacji. Jesteś odpowiedzialny za zakończenie dostępu użytkownika za pośrednictwem SSO, gdy ten użytkownik nie jest już powiązany z Twoją organizacją.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z jednym z naszych Market Deweloperów i uzyskaj ofertę dla swojej organizacji.