Studentlicens

Denna typ av licens gäller för universitet, högskolor och andra högre lärosäten.

Detaljer

Fritt tillgänglig
Vi gör licensen fritt tillgänglig för forsknings- och utbildningsändamål vid högre lärosäten.

Obegränsat antal användare
Alla studenter, lärare och forskare kan få tillgång så länge de endast använder SCALGO Live i utbildnings- eller forskningssyfte.

Obegränsad användning
Du har obegränsad tillgång till att visa kartor, skapa arbetsytor och modelspaces och att ladda ner data.

Kräver inloggning via SSO
Du måste ge användare i din organisation åtkomst via Single Sign-On (SSO). Detta gör att användarna kan logga in på SCALGO Live med samma inloggningsuppgifter som de använder för alla andra system i din organisation. Du är ansvarig för att avsluta en användares åtkomst via SSO när denna användare inte längre är ansluten till din organisation.

Vill du veta mer?

Kontakta en av våra marknadsutvecklare, så får du hjälp med att sätta upp tillgång för ditt lärosäte.