Modelspaces

Wykorzystaj potencjał
wyników modelowania hydrodynamicznego

Wyniki Twoich symulacji hydrodynamicznych ożyją dzięki efektownym wizualizacjom, możliwości ich interaktywnej analizy i łatwemu udostępnianiu.

Używam aplikacji Modelspaces do porównywania symulacji hydrodynamicznych przed i po. Pomaga mi to ocenić, czy planowane rozwiązania są zgodne z oczekiwaniami.

Thomas Rozario
Climate adaptation planner, Dania

Maksymalne zasięgi powodzi mogą wydawać się zbyt ekstremalne, dlatego używamy Modelspaces, aby lepiej zobrazować ich dynamikę.

Johan Suhr
Stormwater planner, Szwecja

Zobacz, jak to działa

Głębokość wody

W których miejscach głębokości wody są krytyczne?

Przeanalizuj głębokości wody dla każdego kroku czasowego, aby zobrazować, jak dochodzi do powodzi.

Przepływ

Jak przebiega spływ powierzchniowy?

Sprawdź dynamikę spływu powierzchniowego i szczegółowo przeanalizuj główne ścieżki spływu.

Prędkość

Jak kształtują się prędkości spływu powierzchniowego?

Przeanalizuj prędkości spływu, wraz z głębokościami wody i przepływem, aby zidentyfikować problemy i ryzyka i zaproponować odpowiednie działania zaradcze.

Dowiedz się więcej o Modelspaces:

Trzy rzeczy, które docenisz

Przechowuj wyniki swoich symulacji hydrodynamicznych

Podczytaj wyniki głębokości wody, prędkości i przepływu dla każdego kroku czasowego - a my zajmiemy się resztą! Przetwarzamy ogromne ilości danych, dzięki czemu możesz skupić się na efektywnej analizie wyników.

Uzyskaj lepsze zrozumienie wyników symulacji

Przeglądaj wyniki symulacji hydrodynamicznych używając interaktywnych narzędzi, aby lepiej zrozumieć zależności pomiędzy ukształtowaniem terenu i wodami powierzchniowymi.

Udostępniaj i dziel się wynikami swojej pracy

Łatwo udostępniaj symulacje współpracownikom i klientom. Używaj efektownych wizualizacji do objaśniania problemów i przedstawiania rozwiązań.

Szczegółowe dane

Dostęp do wszystkich danych, których potrzebujesz do zarządzania wodami powierzchniowymi w jednym miejscu