Modelspaces

Ge liv åt dina
översvämningssimuleringar

Dina simuleringsresultat får liv genom kraftfulla visualiseringar, interaktiv utforskning och enkel delning.

Jag använder Modelspaces för att jämföra hydrodynamiska simuleringar av före- och efter-scenarion. Detta hjälper mig med att utvärdera om de planerade lösningarna fungerar som förväntat.

Thomas Rozario
Planerare för klimatanpassning, Danmark

Maximala översvämningar kan se alltför extrema ut, så vi använder Modelspaces för att bättre förklara översvämningarnas dynamik.

Johan Suhr
Dagvattenplanerare, Sverige

Se hur det fungerar

Vattendjup

Var är vattendjupet kritiskt?

Analysera vattendjup för varje tidssteg och se hur vatten samlas till översvämningar.

Flux

Hur flödar vattnet?

Utforska dagvattnets dynamiska rörelse och analysera kritiska rinnvägar i detalj.

Hastighet

Hur snabbt rör vattnet på sig?

Analysera flödeshastigheter tillsammans med vattendjup och flöde för att identifiera problem och diskutera lämpliga åtgärder.

Tre saker att älska

Spara alla dina simuleringar

Ladda upp vattendjup, hastighet och flöde för varje tidssteg - vi hanterar den enorma mängden data så att du kan fokusera på att tolka resultaten.

Bättre förståelse av simulerings-resultaten

Utforska simuleringsresultaten tillsammans med interaktiva planeringsverktyg och förstå hur dagvatten och terräng samverkar.

Dela och förmedla ditt arbete

Dela enkelt dina simuleringar med kollegor och kunder. Använd kraftfulla visualiseringar för att förklara problem och lösningar.

Detaljerad data

Få åtkomst till all data du behöver för dagvatten- och översvämningsplanering