Indbyggertalsbaseret licens

Denne licenstype gælder for kommuner, vandforsyninger og andre offentlige organisationer.

Detaljer

Årlig licens
Du betaler et årligt abonnementsgebyr fra den dato, hvor du indgår licensaftalen.

Fast pris baseret på indbyggertal i det administrative område
Dit årlige abonnementsgebyr er fast og bestemmes af indbyggertallet i dit administrative område.

Ubegrænset antal brugere
Adgang til SCALGO Live er værdifuldt for flere forskellige faggrupper. Én licens til hele organisationen kan deles mellem alle teams og afdelinger. Giv alle dine medarbejdere adgang. Prisen afhænger ikke af antal brugere.

Ubegrænset brug
Du får ubegrænset adgang til at se kort, oprette arbejdsområder og modelspaces samt downloade data.

Support til SSO
Du kan vælge at give brugerne i din organisation adgang til SCALGO Live via Single Sign-On (SSO). Det giver brugerne mulighed for at logge ind på platformen med de samme oplysninger, som de bruger til alle andre systemer i organisationen.

Gratis support og undervisningsmateriale
Vi tilbyder online undervisningsmateriale, webinarer og inspirerende blogindlæg, der hjælper dig med at komme i gang. Hvis du har problemer eller spørgsmål, er vores dygtige support klar til at hjælpe dig på mail eller telefon inden for normal arbejdstid. Vi bestræber os altid på at besvare henvendelser hurtigt. I nogle tilfælde tilbyder vi også en introduktionsworkshop med en af vores dygtige markedsansvarlige, så din organisation kan få mest muligt ud af SCALGO Live – kontakt os for at høre mere.

Licensadministration
Vi åbner én licens pr. organisation. Du udpeger én eller flere licensadministratorer i din organisation. En licensadministrator er en bruger, der kan oprette nye brugere i organisationen. En licensadministrator kan også følge med i organisationens samlede forbrug og de enkelte brugeres anvendelse. Disse oplysninger kan f.eks. bruges til at vurdere, hvordan fakturaen skal fordeles mellem forskellige teams og afdelinger. Licensadministratorer er også primær(e) kontaktperson(er) for SCALGO i sager, der vedrører licenser.

Opsigelse
Opsigelsesvarslet for licensaftalen er normalt 3 måneder. SCALGO refunderer ikke licensomkostninger for den igangværende licensperiode i tilfælde af opsigelse.

Vil du vide mere?

Kontakt en af vores markedsansvarlige for at få et tilbud til din organisation.