Lisens basert på befolkningstall

Denne lisenstypen gjelder for kommuner, vannverk og andre offentlige organisasjoner.

Detaljer

Årlig lisens
Du betaler en årlig abonnementsavgift fra den datoen du signerer lisensavtalen.

Fast pris basert på befolkningstallet i ditt administrative område
Din årlige abonnementsavgift er fast og bestemmes av befolkningstallet i ditt administrative område.

Ubegrenset antall brukere
Tilgang til SCALGO Live er verdifullt for et bredt spekter av yrker. Den samme lisensen kan deles mellom alle team og avdelinger i organisasjonen. Så gi alle dine ansatte tilgang, prisen avhenger ikke av antall brukere.

Ubegrenset bruk
Du har ubegrenset tilgang til å vise kart, opprette arbeidsområder og modelspaces og laste ned data.

Støtte for SSO
Du kan velge å gi brukere i organisasjonen tilgang til SCALGO Live via Single Sign-On (SSO). Dette gjør det mulig for brukerne å logge inn på plattformen med samme påloggingsinformasjon som de bruker til alle andre systemer i organisasjonen.

Gratis support og undervisningsmateriell
Vi tilbyr online undervisningsmateriell, webinarer og inspirerende blogginnlegg for å hjelpe dere i gang. Skulle du trenge hjelp, har vi en utmerket support via e-post og telefon innenfor normal arbeidstid. Vi er alltid raske med å besvare eventuelle spørsmål du måtte ha. I noen tilfeller tilbyr vi også en introduksjonsworkshop med en av våre markedssjefer for å hjelpe hele organisasjonen med å få mest mulig ut av SCALGO Live – kontakt oss for mer informasjon.

Lisensadministrasjon
Vi åpner én lisens pr. organisasjon. Du utnevner én eller flere lisensadministratorer i organisasjonen. En lisensadministrator er en bruker som kan legge til nye brukere i organisasjonen. En lisensadministrator har også tilgang til å følge med på organisasjonens og de enkelte brukernes forbruk. Denne informasjonen kan for eksempel brukes til å bestemme hvordan fakturaen skal fordeles mellom team og avdelinger. Lisensadministratorene fungerer også som SCALGOs hovedkontaktperson(er) i saker som gjelder lisensen.

Oppsigelse
Oppsigelsesfristen for lisensavtalen er vanligvis 3 måneder. Ved oppsigelse refunderer ikke SCALGO lisenskostnaden for den pågående lisensperioden.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med en av våre markedsutviklere og få et tilbud for din organisasjon.