Befolkningsbaserad licens

Denna typ av licens gäller för kommuner, VA-bolag och andra lokala statliga organisationer.

Detaljer

Årlig licens
Du betalar en årlig abonnemangsavgift från och med det datum du undertecknar licensavtalet.

Fast pris baserat på befolkningen i ett administrativt område
Din årliga abonnemangsavgift är fast och bestäms av befolkningen i ditt administrativa område.

Obegränsat antal användare
Åtkomst till SCALGO Live är värdefullt för en rad olika yrkesgrupper. Samma organisationstäckande licens kan delas mellan alla grupper och avdelningar. Så ge alla dina anställda åtkomst, priset beror inte på antalet användare.

Obegränsad användning
Du har obegränsad möjlighet till att visa kartor, skapa arbetsytor och modelspaces och att ladda ner data. Allt till ett fast pris.

Stöd för SSO
Du kan välja att ge användare i din organisation tillgång till SCALGO Live via Single Sign-On (SSO). Detta gör att användarna kan logga in på plattformen med samma inloggningsuppgifter som de använder för alla andra system i din organisation.

Kostnadsfri support och utbildningsmaterial
Vi tillhandahåller utbildningsmaterial online, webbseminarier och inspirerande blogginlägg som hjälper dig att komma igång. Om du kör fast har vi utmärkt support via e-post och telefon under normal arbetstid. Vi är alltid snabba att besvara alla frågor du kan tänkas ha. I vissa fall erbjuder vi även en introduktionsworkshop med en av våra marknadsansvariga experter för att hjälpa din organisation att få ut så mycket som möjligt av SCALGO Live - kontakta oss för mer information.

Licensadministration
Vi öppnar en licens per organisation. Du utser en eller flera administratörer i din organisation. En administratör är en användare som kan skapa nya användare i organisationen. En administratör har också möjlighet till att följa användningen i organisationen och enskilda användare. Denna information kan t.ex. användas för att bestämma hur fakturan ska fördelas mellan grupper och avdelningar. Licensadministratörer fungerar också som SCALGOs huvudsakliga kontaktperson(er) vid frågor som rör licensen.

Uppsägning
Uppsägningstiden för licensavtalet är normalt 3 månader. SCALGO återbetalar inte licenskostnaden för den pågående licensperioden i händelse av uppsägning.

Vill du veta mer?

Kontakta en av våra marknadsutvecklare.