Byutvikling

La oss utvikle
vakre nabolag

Design vakre, blå omgivelser som gir landskapet liv med interaktive analyser av overvann.

Vi brukte SCALGO Live fordi vi kunne oppdatere modellen svært raskt og hele tiden være oppdatert på hvordan området utviklet seg.

Christiane Koefoed Rasmussen
Prosjektingeniør, Danmark

SCALGO Live ga oss muligheten til å prøve ut ulike prosjektideer og validere designkonsepter tidlig i prosjektet, noe som gjorde oss mindre avhengige av rådgivende ingeniører underveis.

Thomas Nybo Rasmussen
Partner, Danmark

Jeg bruker SCALGO Live fordi det er enkelt og raskt, og fordi jeg hele tiden har god oversikt over prosjektet og designet.

Line Phillipsen
Ingeniør, Danmark

Utvikling av grøntområde

Se hvordan Vandkunsten Arkitekter designer naturbaserte overvannsløsninger.

«SCALGO Live har endret måten jeg jobber med design på. Nå kan jeg jobbe med overvann fra de innledende designfasene og helt til siste slutt».

Arbeid med ditt
byutviklingsprosjekt

Utforsk samspillet mellom landskap og overvann

Lurer du på hvordan vannet beveger seg gjennom ditt prosjektområde?

Identifiser viktige nedbørsfelt og avrenningslinjer som transporterer vann gjennom utbyggingsområdet. Finn ut hvor det er fornuftig å plassere veier, bygninger og dammer.

Eksperimentér med ulike designideer

Ønsker du å få mest mulig ut av overvannet?

Benytt deg av en interaktiv designprosess der du enkelt kan teste forutsetninger og evaluere ideer for å gjøre overvann til en fornøyelig del av landskapet.

Lag blågrønne urbane landskap

Ønsker du å utvikle levedyktige nabolag?

Utvikle byområder der vann holdes tilbake, gjenbrukes og infiltreres, og der flomfaren minimeres. Med SCALGO Live kan du designe terreng som kombinerer sosiale og miljømessige elementer.