Det er spennende å jobbe på en stor plattform som omsetter store data og kompliserte algoritmer til et svært enkelt og intuitivt brukergrensesnitt. Jeg er en del av et fantastisk team, og vi streber alltid etter å opprette eksepsjonelle verktøy for sluttbrukerne.

Mikkel Holmer Pedersen,
Programvareingeniør

Teknologiteam

SCALGO Live er utviklet av et teknologiteam bestående av ledende algoritmeeksperter og høyt kvalifiserte front-end-utviklere.

Teamet utformer geometriske algoritmer, skaper intuitive brukergrensesnitt og utvikler nye maskinlæringsteknikker. De administrerer også den store beregningsklyngen vår og sørger for at SCALGO Live fungerer knirkefritt.

Jeg liker å hjelpe brukerne våre med å lykkes med SCALGO Live, og å møte dem på konferanser, workshops eller online. Jeg er overrasket over den store variasjonen av prosjekter hvor SCALGO Live faktisk kan utgjøre en forskjell».

Michał Pancewicz,
Markedssjef, Polen

Markedsteam

SCALGO Live leveres til sluttbrukerne av vårt internasjonale og høyt kvalifiserte markedsteam.

Teamet tar seg av salg, opplæring og kommunikasjon på lokale språk i ni forskjellige land. Teamet legger også til rette for dialog med brukerne for å bestemme SCALGO Lives fremtidige retning. Teammedlemmene er ingeniører, biologer og eksperter på markedsføring i sosiale medier.