Modelspaces

Gi liv til
flomsimuleringene dine

Simuleringsresultatene blir levende gjennom kraftfulle visualiseringer, interaktiv kartlegging og enkel deling.

Jeg bruker Modelspaces til å sammenligne hydrodynamiske simuleringer før og etter inngrep. Dette bidrar til å evaluere om de planlagte løsningene fungerer som forventet.

Thomas Rozario
Planlegger for klimatilpasning, Danmark

Maksimale flomutstrekninger kan fremstå som ekstreme, så derfor bruker vi Modelspaces til å forklare flomdynamikken bedre.

Johan Suhr
Overvannsplanlegger, Sverige

Se hvordan det fungerer

Vanndybde

Hvor er vanndybden kritisk?

Beskriv hvordan overvannet akkumulerer ved å analysere vanndybder for hvert tidssteg.

Strømning

Hvordan renner vannet på overflaten?

Utforsk den dynamiske bevegelsen til overvannet og analysér kritiske dreneringslinjer i detalj.

Hastighet

Hvor raskt renner vannet på overflaten?

Analysér strømningshastigheter sammen med dybder for å identifisere problemer og diskutere egnede avbøtende tiltak.

Lær mer om Modelspaces:

Tre ting å elske

Lagre alle simuleringene dine

Last opp vanndybde, hastighet og strømning for hvert tidssteg – vi håndterer den enorme datamengden, slik at du kan fokusere på å analysere resultatene.

Bedre forståelse av simuleringsresultatene

Utforsk simuleringsresultatet med interaktive verktøy for å forstå samspillet mellom overvann og terreng.

Del og kommuniser arbeidet ditt

Del simuleringene enkelt med kolleger og kunder. Bruk kraftfulle visualiseringer til å forklare problemer og løsninger.

Detaljerte data

Få tilgang til alle dataene du trenger for overvannsplanlegging på ett sted