Kommunal planlegging

Planlegg
robuste byer

Bruk detaljerte overvannsanalyser til å se helheten, veilede utbyggere, utarbeide hovedplaner og skape klimatilpassede byer.

SCALGO Live gir oss mye viktig informasjon i forbindelse med lokal planlegging. Vi ser på nedbørsfelt, flomveier og oversvømte områder som grunnlag for utarbeidelse av overvannsplaner.

Merja Talivtie
Sivilingeniør, Finland

SCALGO Live gjorde det mulig for oss å finne løsninger og alternativer i stedet for å kontakte konsulenter. Dette gjorde at vi kunne levere bedre tjenester til Sandwell MBC.

Andrew Brett
Hovedansvarlig for flomrisiko, Storbritannia

Vi bruker SCALGO Live til mange forskjellige ting, for eksempel til screening i lokal planlegging, i faktiske byggeprosjekter og når vi behandler klager fra innbyggerne.

Iben Nohr Bertelsen
Miljøplanlegger, Danmark

Klimatilpasning

Se hvordan kommunale planleggere skaper klimatilpassede byer.

«SCALGO Live har hjulpet meg mye i planleggingen, og spesielt helt i starten. Det har gitt arbeidet mitt en helt ny dimensjon».

La oss jobbe med
din kommune

Utforsk årsaker til oversvømmelser

Lurer du på hvor vannet kommer fra?

Bruk analyser i byskala for å integrere håndteringen av overvann i den kommunale planleggingen. Interaktive analyser hjelper deg med å kommunisere utfordringer til kolleger, utbyggere og innbyggere.

Eksperimentér med ulike løsninger for å infiltrere, holde tilbake, og transportere vann

På utkikk etter smarte måter å håndtere overvann på?

Finn løsninger for å redusere impermeable flater og øke fordrøyningen av overvann, som også bidrar til bedre biologisk mangfold og rekreasjonsmuligheter.

Lag klimatilpassede byer

Vil du være med på å utvikle byplanleggingen for fremtiden?

Etter hvert som byene utvikler seg, vil økt andel impermeable overflater og et klima i endring gi mer avrenning, noe som utfordrer den aldrende infrastrukturen. SCALGO Live hjelper deg med å planlegge for overvann og forberede byene for fremtiden.