Workspaces

Eksperimentér med terrengbaserte idéer

Med detaljert terrengredigering er du bare noen få klikk unna å kunne teste overvannsløsningene dine.

Gjennom enkel redigering av arealdekke og infiltrasjon kan vi være mer nøyaktige i modellene og beregningene vi leverer i prosjektene til Sandwell MBC.

Andrew Brett
Hovedansvarlig for flomrisiko, Storbritannia

Vi jobbet med enkle terrengredigeringsverktøy for å plassere vannløpet og dammen i prosjektet. Deretter lastet vi ned planen for å fortsette i CAD.

Torbjørn Friborg
Fagleder overvann, Norge

Terrengredigeringsverktøyene er enkle. Jeg har full kontroll over skråningshellinger i basseng, og jeg kan enkelt gjøre endringer i designet underveis.

Line Phillipsen
Ingeniør, Danmark

Start med å teste løsningene dine

Enkel terrengredigering

Hvor bør jeg plassere dammer eller vannløp?

Skissér ulike alternativer og ideer for å finne egnede overvannsløsninger.

Redigering av høydekurver

Hvordan bør jeg utforme landskapet?

Bruk redigering av høydekurver til å utarbeide detaljerte blågrønne landskap.

Redigering av arealdekke

Hvordan påvirker arealdekket avrenningen?

Endre arealdekket i prosjektområdet for å evaluere effekten på infiltrasjon og avrenning.

Importer egne data

Vil designet mitt håndtere overvannet?

Importer CAD-tegninger og validér prosjekteringen ved hjelp av interaktive analyser.

Fire ting å elske

Interaktiv brainstorming

Skissér idéer raskt for å finne ut hvilke overvannstiltak som er mest fornuftige.

Validér planene dine på få minutter

Beregn analysene på nytt for å sikre realistiske overvannsplaner som utnytter terrengets naturlige form.

Fra rask screening til detaljert design

Foreta raske iterasjoner i starten av planleggingen og ta prosjektet videre med detaljert terrengredigering.

Optimalisér flyttingen av jordmasser og spar penger

Hold deg oppdatert på estimater for utgraving og oppfylling for å spare tid og penger.

Modelspaces

Gi liv til hydrodynamiske flomsimuleringer med kraftfulle visualiseringer